תלת פאזי

מנועי חשמל תוצרת DBY– Germany technology.

מנועי חשמל תלת וחד פאזיים עד 420 כ"ס בתקן נצילות -IE2-IE3.

מנוע חשמלי

המתאים לפעולה עם אספקת חשמל בת שלוש פאזות. מנוע זה הוא בעל שלושה שדות אלקטרומגנטיים, אחד לכל פאזה, בחלק הקבוע של המנוע הנקרא סטטור. הפאזות קבועות בזווית של 120 מעלות זו מזו ויוצרות על ידי כך מומנט סיבובי של הרוטור, החלק המסתובב במנוע. הרוטור בנוי ממגנט קבוע או מאלקטרומגנט המוזן בחשמל דרך מיסב החלקה.

בגוף אלומיניום ויציקת ברזל

Bookmark the permalink.

Comments are closed