בקרים


בקריי מהירות : 

שליטה ובקרה על מנועיי חשמל.

הנעה ודעיכה רכים הניתנים לשליטה.

הגנת חוסר פאזה ,זרם, ומתח יתר.

שליטה על מהירות המנוע, תוך שמירה על מומנט קבוע.

מתח כניסה חד פאזי V 220 ( עד 3 כ"ס).

מתח כניסה תלת פאזי 380 (1 כ"ס עד 75 כ"ס).

ספר הדרכה לבקרים תלת פאזיים               ספר הדרכה לבקרים חד פאזיים

Bookmark the permalink.

Comments are closed