ממסרות

קצת ידע כללי על ממסרות
1. שילוב בין גלגלי שיניים יכול להתבצע אם מתקיים תנאי אחד:
"פסיעת השיניים בשני הגלגלים אחידה" -נקרא גם : מודול.
שני גלגלי שיניים המשתלבים ביניהם יהיו בעלי אותו מודול!
המודול הוא נתון מספרי אשר ניתן לחשב לפי נתוני גלגל השיניים.

2. נתון נוסף חשוב שקיים בתמסורות נקרא : יחס תמסורת
יחס התמסורת הוא היחס בין מספר השיניים בגלגל
המניע למספר השיניים בגלגל המונע .
יחס התמסורת מגדיר את השינוי במהירות או בכוח אשר
מועברים ע"י הממסרה מהמנוע לצרכן.
מערכת הנעה משוננת
דוגמא:
לגלגל הקטן (המניע)- 10 שיניים
לגלגל הגדול (המונע) – 20 שיניים
יחס התמסורת יהיה 1:2
ז"א המהירות של הגלגל המונע תקטן פי 2 לעומת הגלגל המניע.
(כאשר הגלגל מניע יבצע שני סיבובים, הגלגל המונע יבצע סיבוב אחד) .

ממסרות חלזוניות מדגמי 025NMRV – 150NMRV ביחסים שונים
ממסרות ישרות עד 150 כ"ס ביחסים שונים .
משני מהירות (וריאטורים) מכאניים עד 10 כ"ס .

Bookmark the permalink.

Comments are closed