ורייטורים מכנאיים

וראיטור מכאני בצורת עגינה של 5B ו B3 תוצרת DBY ותוצרת MOTIVE איטליה.

וריטור

יחס 1:5 ממבנה 0.63 עד 132 מ 0.25 כ"ס עד 10 כ"ס.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed